Modra revizijska hiša

Modra revizijska hiša je družba, specializirana za izvajanje revizij in svetovanja pravnim osebam. Njena prednost so bogate izkušnje tudi na področju notranjih revizij in svetovanja v javnem sektorju.

Družbo vodi mag. Renata Vuga, pooblaščena revizorka in državna notranja revizorka, ki deluje v reviziji že drugo desetletje. Uspešno je vodila revizije in svetovanja v številnih javnih zavodih, javnih agencijah, javnih skladih, občinah, ministrstvih, društvih, bankah in drugih pravnih osebah.

Izvajalci notranjih revizij in svetovanja imajo pridobljene ustrezne strokovne nazive na področju revizije ter številne delovne izkušnje.

Strateška usmeritev družbe je v kvalitetni storitvi, za katero stojijo leta delovnih izkušenj in pridobivanja znanj.

Naše storitve

  • revidiranje
  • računovodsko svetovanje
  • davčno svetovanje
  • poslovna svetovanja

 

Hitri kontakt :