Dajavnost

Notranje revizije in svetovanje :

 • na področju računovodskih izkazov in letnih poročil
 • na področju organiziranja in delovanja računovodstva
 • na področju notranje organizacije
 • na področju finančnega načrtovanja in poročanja
 • na področju ustreznosti obračunavanja plač in drugih stroškov dela
 • na področju prevedbe plač in delovnih mest v nov plačni sistem
 • na področju javnih naročil
 • na področju upravljanja s tveganji (priprava registra tveganj)
 • na področju vzpostavitve notranjih kontrol
 • pri pripravi notranjih aktov in drugih notranjih dokumentov
 • na področju projektov Evropske skupnosti
 • na davčnem področju
 • v postopkih zadolževanja
 • v postopkih ustanavljanja in statusnih sprememb
 • na drugih področjih poslovanja pravnih oseb

Družba je vpisana v seznam izvajalcev notranje revizijskih storitev Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna.

Naše storitve

 • revidiranje
 • računovodsko svetovanje
 • davčno svetovanje
 • poslovna svetovanja

 

Hitri kontakt :